Điều khoản sử dụng website

Chấp nhận các điều khoản sử dụng của BanCanBiet.Net

Khi bạn sử dụng bất kỳ thông tin hay dịch vụ nào do BanCanBiet.Net cung cấp, có nghĩa rằng bạn đã đồng ý chấp nhận các ràng buộc và tuyệt đối tuân thủ tất cả các điều khoản sử dụng của BanCanBiet.Net.

Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ điều khoản sử dụng hay chính sách nào của BanCanBiet.Net, hoặc bạn không có đủ năng lực hành vi dân sự thích hợp, xin làm ơn dừng ngay việc truy cập và sử dụng BanCanBiet.Net.

Tôn trọng luật sở hữu trí tuệ

Bạn được phép sử dụng các thông tin, dịch vụ từ BanCanBiet.Net cho cá nhân bạn hay mục đích phi lợi nhuận. Tuyệt đối không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, tái xuất bản, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung tài liệu trên trang web BanCanBiet.Net, ngoại trừ việc này được tự động thực hiện bởi máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc trình duyệt mà bạn đang dùng.

Bạn không được sử dụng thương hiệu BanCanBiet.Net mà chưa được phép của BanCanBiet.Net.

BanCanBiet.Net và các bên thứ ba

Các nhãn hiệu, các logo, sản phẩm hay dịch vụ, các thiết kế, banner hay các câu khẩu hiệu, âm thanh, hình ảnh, v.v… của bên thứ ba xuất hiện trên BanCanBiet.Net tuyệt đối không thể hiện bất kỳ sự liên kết nào giữa BanCanBiet.Net và bên thứ ba đó.

Hành vi vi phạm pháp luật

Bạn chỉ được dùng các thông tin, dịch vụ của BanCanBiet.Net cho những mục đích phù hợp với luật pháp Việt Nam, cũng như phù hợp với tất cả các điều khoản sử dụng. Bạn tuyệt đối không được sử dụng các thông tin, dịch vụ từ BanCanBiet.Net cho bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp nào.

Vấn đề bản quyền

BanCanBiet.Net luôn luôn coi trọng các vấn đề vi phạm bản quyền và chắc chắn sẽ trả lời lại các thông báo về vi phạm bản quyền theo đúng trình tự và các qui định của pháp luật. Nếu bạn thấy rằng bất kỳ thông tin nào trên BanCanBiet.Net thuộc phạm vi bản quyền của bạn, bạn có thể liên hệ với BanCanBiet.Net để gỡ bỏ trong vòng 24 giờ.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

BanCanBiet.Net luôn cố gắng tốt nhất có thể để cung cấp các thông tin, dịch vụ hữu ích đến người dùng, tuy nhiên các thông tin chỉ mang tính tham khảo. BanCanBiet.Net không bảo đảm vì các thông tin có thể bị thay đổi bởi bên thứ ba mà không báo trước. Trong mọi trường hợp, BanCanBiet.Net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc mất mát gián tiếp hay trực tiếp khi bạn sử dụng trang web này.

BanCanBiet.Net không kiểm soát nội dung, hình ảnh, âm thanh, v.v… từ các trang web của bên thứ ba. Khi bạn truy cập các trang web của bên thứ ba từ BanCanBiet.Net có nghĩa rằng bạn hoàn toàn chấp nhận các rủi ro và tự chịu trách nhiệm với các mất mát nếu có. Khi được thông báo một hay nhiều liên kết trên BanCanBiet.Net có thể gây nguy hiểm đến người dùng, chắc chắn các liên kết này sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, và đó là những gì BanCanBiet.Net có thể làm được.

Bạn Cần Biết - Cẩm nang mua sắm trực tuyến miễn phí

  • Địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng, Phường 3, Bến Tre
  • Điện thoại: 02752233999
  • Website: https://bancanbiet.net/
  • Email: support@bancanbiet.net

Đăng nhận xét